Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Tamil) [2023] (Junglee Music)

[CD Quality] [FLAC] Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Tamil) [2023] (Junglee Music) 2023

No permission to download
Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Tamil) [2023] (Junglee Music)Album / Movie : Kathar Basha Endra Muthuramalingam [Tamil] (Original Motion Picture Soundtrack) - EP
Music / Composer : G.V. Prakash Kumar
Year Released: 2023
Label: © 2023 Junglee Music/Times Music.
Language: Tamil
Ripper Note: G.V. Prakash Kumar 🔥. Enjoy AUTHENTiC_CD QUALiTY 🔥

Tracklist :
1 - Yengaamal Ettu Vai - Saindhavi, G.V. Prakash Kumar & Karumathur Manimaran
2 - Dowlathana Rowdy - G.V. Prakash Kumar & Kanchana Logan
3 - Adi Kalli Kadey - Adithya RK, G.V. Prakash Kumar & Thanikodi
4 - Karikuzhambu Vaasam - G.V. Prakash Kumar & Junior Nithya
5 - Ooru Ellam Maavolai - Senthil Ganesh, Sinduri Vishal, G.V. Prakash Kumar & Thanikodi
6 - Ongu Thangu Karrupuswamy - Vel Murugan, Guru, G.V. Prakash Kumar & Thanikodi


Spek :


Quality Check log :
Code:
foobar2000 1.6.12 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-05-26 21:19:31

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: G.V. Prakash Kumar & Junior Nithya / Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (1)
     G.V. Prakash Kumar & Kanchana Logan / Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (2)
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11    0.00 dB  -11.85 dB   3:55 04-Karikuzhambu Vaasam
DR11    0.00 dB  -12.71 dB   3:39 02-Dowlathana Rowdy
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 2
Official DR value: DR11

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  16
Bitrate:      947 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Saindhavi, G.V. Prakash Kumar & Karumathur Manimaran / Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (1)
     Senthil Ganesh, Sinduri Vishal, G.V. Prakash Kumar & Thanikodi / Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (2)
     Vel Murugan, Guru, G.V. Prakash Kumar & Thanikodi / Kathar Basha Endra Muthuramalingam (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (3)
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11   -0.27 dB  -13.20 dB   3:08 01-Yengaamal Ettu Vai
DR11   -0.18 dB  -12.98 dB   5:15 05-Ooru Ellam Maavolai
DR13   -0.26 dB  -15.97 dB   3:59 06-Ongu Thangu Karrupuswamy
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 3
Official DR value: DR12

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  24
Bitrate:      1601 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================
~Desihires.com.