BRO (Telugu) [2023] (Mango Music)

[Hi-Res] [24-Bit 96.0 kHz] BRO (Telugu) [2023] (Mango Music) 2023

No permission to download
BRO (Telugu) [2023] (Mango Music)Album / Movie : BRO (Telugu) [2023] (Mango Music)
Music / Composer : Thaman S.
Year Released: 2023
Label: © 2023 Mango Music.
Language: Telugu
Ripper Note: Thaman S. Musical 🔥. Enjoy AUTHENTiC__HiRES QUALiTY 🔥

Tracklist :
1 - My Dear Markandeya - Revanth & Snigdha Sharma
2 - Jaanavule - Thaman S & K. Pranati
3 - Theme Of BRO - Aditi Bhavaraju, Aditya Iyengar, Adviteeya, Anudeep Dev, Arun Kaundinya, Damini Bhatla, Harika Narayan, Harini Ivaturi, Malavika, Pratyusha pallapothu, Pvns Rohith, Raghuram, Revanth, Sahithi Chaganti, Satya Yamini, Srikrishna, Tejaswini, Shivani Pisupati, Pavani Vasa, Shruthika Samudhrala, Nada Priya, Vagdevi Kumara, Lakshmi Meghana, Geethika Vasanth, Tejaswi (USA), K. Pranati, Nigama Nellutla, Maneesha Pandranki, Keerthana Srinivas, Pravasthi, Amrutha Varshini, Chaitu Satsangi, Sai Sri Charan, J.V. Sudhanshu, Sai Charan Bhaskaruni, Maman Kumar, Ritesh G Rao, Saatvik, Arjun Vijay, Narasimha, Pavan Charan, Naresh Mamindla, Lakshmi Naidu & Akhil Chandra
4 - Bro Rap - Aditya Iyengar
5 - Okkasaari Putti - Ravi G


Spek :


Quality Check log :
Code:
foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-07-29 10:10:45

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Aditi Bhavaraju, Aditya Iyengar, Adviteeya, Anudeep Dev, Arun Kaundinya, Damini Bhatla, Harika Narayan, Harini Ivaturi, Malavika, Pratyusha pallapothu, Pvns Rohith, Raghuram, Revanth, Sahithi Chaganti, Satya Yamini, Srikrishna, Tejaswini, Shivani Pisupati, Pavani Vasa, Shruthika Samudhrala, Nada Priya, Vagdevi Kumara, Lakshmi Meghana, Geethika Vasanth, Tejaswi (USA), K. Pranati, Nigama Nellutla, Maneesha Pandranki, Keerthana Srinivas, Pravasthi, Amrutha Varshini, Chaitu Satsangi, Sai Sri Charan, J.V. Sudhanshu, Sai Charan Bhaskaruni, Maman Kumar, Ritesh G Rao, Saatvik, Arjun Vijay, Narasimha, Pavan Charan, Naresh Mamindla, Lakshmi Naidu & Akhil Chandra / BRO (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (1)
     Aditya Iyengar / BRO (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (2)
     Ravi G / BRO (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (3)
     Thaman S & K. Pranati / BRO (Original Motion Picture Soundtrack) - EP (4)
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7    0.00 dB  -8.66 dB   4:46 03-Theme Of BRO
DR8    0.00 dB  -9.47 dB   2:07 04-Bro Rap
DR7    0.00 dB  -8.30 dB   3:45 05-Okkasaari Putti
DR8    0.00 dB  -9.95 dB   3:44 02-Jaanavule
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 4
Official DR value: DR8

Samplerate:    96000 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  24
Bitrate:      2412 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01-My Dear Markandeya
Number of samples: 11395424
Duration: 4:18
--------------------------------------------------------------------------------

         Left       Right

Peak Value:   0.00 dB  ---   0.00 dB 
Avg RMS:    -8.37 dB  ---   -8.11 dB 
DR channel:   6.69 dB  ---   6.60 dB 
--------------------------------------------------------------------------------

Official DR Value: DR7

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  24
Bitrate:      1024 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================
~Desihires.com.